Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

Shinaako
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
Reposted frompierdolony pierdolony vianyaako nyaako
6089 ed47
Reposted fromdorks dorks vianyaako nyaako
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
Shinaako
1019 a4b2
Reposted fromx70b1 x70b1 vianyaako nyaako
Shinaako
Shinaako
3145 e8d7
Reposted fromarwen arwen vianyaako nyaako
Shinaako
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon vianyaako nyaako
Shinaako
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
Reposted fromhairsprayqueen hairsprayqueen vianyaako nyaako
Shinaako
6122 de11
Savoir vivre po przejściach (Agnieszka Osiecka i Maria Sapieżyna, 1993), „Przekrój” nr 1/17
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vianyaako nyaako
6308 082c
Reposted fromchrispratt chrispratt vianyaako nyaako
Shinaako
9453 b2fb
Reposted fromnyaako nyaako
Shinaako
Życzę wszystkim dorosłym, żebyśmy zawsze byli dziećmi i umieli się cieszyć z tego, co mamy.
— Beata Pawlikowska – Myśl pozytywnie
Reposted fromnyaako nyaako

May 14 2015

Shinaako
Panować można nad tym, co się myśli, ale nie nad tym, co się czuje.
— Eric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromdreamadream dreamadream vianyaako nyaako
Shinaako
Tłumy bardzo szybko tracą pewność siebie, a to z powodu braku centralnego mózgu.
— Pratchett, Carpe jugulum
Reposted frommgv4 mgv4 vianyaako nyaako
Shinaako
Czuję się taka wiesz, niewystarczająca. Nie wystarczająco piękna, mądra, chuda. Nie wystarczająco wystarczająca.
Reposted fromhowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo vianyaako nyaako
0321 264e 500
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy vianyaako nyaako
Shinaako
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea vianyaako nyaako
2148 c645 500
Reposted fromkulamin kulamin vianyaako nyaako
Shinaako
nie ma nic gorszego, niż stracić szansę na coś, co mogło zmienić Twoje życie
— Grey's Anatomy
Reposted frombizarrement bizarrement vianyaako nyaako
Shinaako
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...