Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2019

Shinaako
6500 bdad
Reposted fromnyaako nyaako

September 01 2019

Shinaako
1547 2b69 500
Reposted fromolbaria olbaria vianyaako nyaako
Sponsored post
feedback2020-admin

August 30 2019

Shinaako
“I smile, but I want to cry. I talk, but I wanna be quiet. I act like I’m happy, but I’m not.”
Reposted bygorkyegzystencjaadiahormezabeltaneAliceInKillingLandaleanderdiviryskaWhiltiernaAvadacadavranyaakoCannonballgregorczykm
Shinaako
Okazuje się że i mnie da się złamać... 
Shinaako
0475 78ea
Reposted bysmilemoreegzystencjaBajdzo
Shinaako
0473 6412
Reposted bynoisetalessmilemorejarlaxletutusblaguepauvreverdantforce
Shinaako
Tyle razy prosiłem... 
Reposted bydivipartyhardorgtfo
Shinaako
0471 ab84
Reposted byDagarhenjagaanimeWhiltiernahormezadivi
Shinaako
Chciał bym usłyszeć tylko przepraszam... Nic więcej... 
Reposted byegzystencja egzystencja
Shinaako
0469 d230

August 29 2019

Shinaako
0226 96ff
Reposted byDagarhenWhiltiernahormezayoxnyaakohonestliejagaanime
Shinaako
0224 af56
Shinaako
0207 fe86
Reposted bygorky gorky
Shinaako
0206 eafe
Shinaako
Coś we mnie pęka...
Shinaako
Chce walczyć o to nadal... Poprostu boję się odzywać...wszystko jest takie delikatne...niechce by się rozpadło... 
Shinaako
But I'm looking on the bright side now
Tryna figure out somehow
(None of this is real, no)
It's looking like a write off now
I think we need to talk like now
— Bring Me The Horizon - In The Dark
Shinaako
Urlop – czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika, przewidziany przepisami prawa. Pracownik może w tym okresie otrzymywać wynagrodzenie lub go nie otrzymywać, w zależności od rodzaju urlopu..
Przewidywane aktywności i wskazania: odpoczynek brak stresu....
Hahahaha.... Urlop... Tfuuu.... 
Reposted byheinous heinous
Shinaako

Niechce słyszeć słów które może też usłyszeć ktoś inny...

Jeśli inni mają do nich prawo ja ich niechce... X2
Shinaako
Trochę pusto i smutno... 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...