Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

Shinaako
6003 4400 500
Reposted fromchceuciec chceuciec vianyaako nyaako
Shinaako

Zastanów się nad tym, co mi kiedyś mówiłeś i nad tym, co teraz robisz.

Reposted frommdjg mdjg vianyaako nyaako
Shinaako
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako
Shinaako
Za dużo myślę,  Za bardzo chcę,  Za mocno czuję,  Za gęsto śnię..
— M.P
Reposted fromdashuri dashuri vianyaako nyaako
Shinaako
Zupo jak dobrze, że jesteś nie rób tego więcej.
Reposted frommajenki majenki vianyaako nyaako
Shinaako

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę.

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe vianyaako nyaako
Shinaako
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako
Shinaako
Dobrze, że jesteś. Nawet jeśli to "jesteś" oznacza wiele kilometrów i domów i ludzi stąd.
Shinaako
1992 697a 500
Reposted fromwazelina wazelina vianyaako nyaako
Shinaako
Smutek przygniatał, obciążał kończyny, wpychał kawałki szkła do płuc, tak że nawet oddychanie było męczarnią.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako
Shinaako
Czekam aż deszcz zmyje ludzi z ulic
Czasem ciężko jest ludzi lubić
— Bisz "Niech czas stanie"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianyaako nyaako
Shinaako
i wszystko to iluzją jest i magią
i zdarza się raz na milion
— zabili mi żółwia - wiosna
Reposted fromirmelin irmelin vianyaako nyaako
Shinaako
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianyaako nyaako
Shinaako
6294 cdfa
Reposted fromgabrynia gabrynia vianyaako nyaako
Shinaako
Nigdy, ale to nigdy, po trzykroć nigdy nie ośmieszysz się w oczach kobiety, jeżeli będziesz coś robił dla niej.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako
Shinaako
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions vianyaako nyaako
Shinaako
Chwyć mnie za włosy, oprzyj o ścianę
Kochaj aż całkiem myśleć przestanę
— Maria Peszek
Reposted fromkatalama katalama vianyaako nyaako
Shinaako
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vianyaako nyaako
Shinaako
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi vianyaako nyaako
Shinaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl